Wymagania edukacyjne

Religia

Edukacja wczesnoszkolna

Język polski

Język angielski

Język niemiecki

Muzyka

Plastyka

Historia

Wiedza o społeczeństwie

Przyroda

Geografia

Biologia

Chemia

Fizyka

Matematyka

Informatyka

Technika

Edukacja dla bezpieczeństwa

Wychowanie fizyczne