Warsztaty profilaktyczne „Noe”

Dnia 12 stycznia 2018 roku w sali Wieczernika Parafii MBN uczniowie klas siódmych naszej szkoły z wychowawcami wzięli udział w Programie profilaktycznym „Noe”. Realizatorem zajęć byli terapeuci uzależnień ze Śląskiego Centrum Profilaktyki i Psychoterapii w Katowicach Pani Anita Stachowiak i Joanna Pyrak.

Program profilaktyczny „Noe” jest jednym z programów rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN. 

Zamierzone efekty programu.

Cele programu są następujące:

Zdobycie przez młodzież podstawowych wiadomości o uzależnieniu od alkoholu, współuzależnieniu, funkcjonowaniu dzieci żyjących w rodzinach z problemem alkoholowym, czynnikach predysponujących do sięgania po alkohol. Uzyskanie nadziei, że osobom żyjącym z problemem alkoholowym (a głównie dzieciom alkoholików) można udzielić wszechstronnej pomocy oraz zdobycie motywacji do skorzystania z pomocy oferowanej przez pobliskie placówki. Zmiana niekorzystnych przekonań normatywnych młodzieży dotyczących oczekiwań grup rówieśniczych (wszyscy oczekują ode mnie, żebym pił, brał). Rozwinięcie umiejętności radzenia sobie z naciskiem grupowym ("sztuki odmawiania"). Promowanie abstynencji, praca nad osobistymi postanowieniami młodzieży.

O wartości programu decyduje ciekawa tematyka, jak również aktywne metody pracy z grupą (burza mózgów, psychodrama. Istotą programu jest przekazanie młodzieży podstawowych wiadomości o uzależnieniu od alkoholu i środków psychoaktywnych, współuzależnieniu, funkcjonowaniu dzieci żyjących w rodzinach z problemem alkoholowym, czynnikach predysponujących do sięgania po używki, rozwinięcie umiejętności radzenia sobie z naciskiem grupowym oraz promowanie abstynencji.

Koordynatorem i osobą odpowiedzialną za realizację Programu NOE jest pedagog szkolny – Zofia Woźniakiewicz.