Zbierasz zużyte baterie – chronisz środowisko

Nasza szkoła przyłączyła się właśnie do XI Edycji akcji pod hasłem „Zbierasz zużyte baterie – chronisz środowisko” . Projekt przewiduje aktywizację społeczności lokalnej oraz edukację ekologiczną dzieci i młodzieży w zakresie odpadów niebezpiecznych.

Baterie na bieżąco należy przekazywać do odpowiednich pojemników zlokalizowanych na terenie szkół - w budynku SP7 znajdują się dwa pojemniki, w budynku przy ul. Królowej Jadwigi jeden.  

Akcja realizowana jest pod patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza. Podsumowanie akcji odbędzie się w czerwcu. Dla szkół, które osiągną najlepsze wyniki w zbiórce przewidziane są nagrody! Miejsca będą punktowane w zależności od ilości zebranych baterii w kilogramach w przeliczeniu na jednego ucznia.

Opiekunem akcji w roku szkolnym 2017/2018 jest Pani Kamila Cichorczyk.