Rekrutacja 2017/2018

W związku z brakiem wolnych miejsc do klas pierwszych i oddziałów „0”
Szkoła Podstawowa nr 7 w Nowym Sączu 
nie przeprowadza postępowania rekrutacyjnego.