Archipelag Skarbów

W dniach 2 i 3 czerwca odbyły się warsztaty profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów” prowadzone przez zespół trenerów posiadających certyfikat Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej. Celem programu jest ograniczenie natężenia przemocy rówieśniczej oraz ograniczenie picia alkoholu, używania narkotyków, przedwczesnych kontaktów seksualnych. Przez dwa dni nasi uczniowie byli poszukiwaczami skarbów jakim jest głębokie szczęście, trwała miłość, realizacja pasji i marzeń. Poszukiwali relacji opartych na szacunku i zaufaniu.

W dwudniowych 3,5 godzinnych warsztatach wzięło udział ok. 100 uczniów klas 7 i 8. Program jest rekomendowany przez MEiN, ORE, PARPA.