Uroczyście złożyli ślubowanie

Dnia 10 listopada pierwszoklasiści uroczyście złożyli ślubowanie i zostali przyjęci do grona uczniów naszej szkoły. 

To była wspaniała ceremonia i ogromne przeżycie dla wszystkich dzieci i ich rodziców.