Nasza lokalizacja

Znajdź nas!

LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA

Plan lekcji
obowiązuje od 01.04.2022
E-Dziennik
Konkursy przedmiotowe
Rekrutacja 2022/2023
Spacer po szkole

Egzamin ósmoklasisty 2021

 • Kategoria: Aktualności
 • Opublikowano: poniedziałek, 10 maj 2021 00:39
 1. Harmonogram egzaminu:
  1. język polski – 25 .05.2021r. (wtorek)
   godz. 9:00, czas trwania 120 min. (do 180 min.)*
  2. matematyka – 26 .05.2021r. (środa)
   godz. 9:00, czas trwania 100 min. (do 150 min.)*
  3. język angielski - 27.05.2021r. (czwartek)
   godz. 9:00, czas trwania – 90 min. (do 135 min.)*
   * czas pracy  uczniów, którym przysługuje prawo do wydłużonego czasu pracy z arkuszem egzaminacyjnym.
 2. W dniach egzaminu uczniowie klas ósmych:
  1. przychodzą do szkoły w strojach galowych, posiadają dokument potwierdzający ich tożsamość (legitymację szkolną),
  2. wchodzą do budynku szkoły według zamieszczonego poniżej planu, zgodnie z reżimem sanitarnym
   Klasa 8A – godz. 8:00 – wejście główne
   Klasa 8B – godz. 8:00 – wejście od strony boiska
   Klasa 8C – godz. 8:15 – wejście główne
   Klasa 8D – godz. 8:15 – wejście od strony boiska,
  3. po wejściu do budynku,  pod nadzorem nauczycieli, udają się do sal (szatni), w których zostawiają swoje rzeczy osobiste
   Klasa 8A – sala nr 11
   Klasa 8B – sala nr 4
   Klasa 8C – sala nr 2
   Klasa 8D – sala nr 5,
  4. po opuszczeniu szatni, pod opieką nauczycieli, kierują się do swoich sal egzaminacyjnych,
  5. czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos,
  6. wchodząc do budynku szkoły i sali egzaminacyjnej, dezynfekują ręce,
  7. nie wnoszą na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek, do sal egzaminacyjnych: telefonów komórkowych, urządzeń telekomunikacyjnych, kalkulatorów, torebek (dziewczęta),
  8. do sali egzaminacyjnej wnoszą jedynie przybory do pisania piszące w kolorze czarnym (niedozwolone jest  korzystanie z długopisów zmazywalnych / ścieralnych), a na matematykę dodatkowo linijkę,
  9. na egzaminie korzystają z własnych przyborów piśmiennych, linijki, nie mogą pożyczać przyborów od innych uczniów,
  10. do sali mogą wnieść małą butelkę wody mineralnej, którą ustawiają na podłodze przy nodze stolika,
  11. zobowiązani są zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz w sytuacji gdy:
   • podchodzi do nich nauczyciel,
   • zachodzi potrzeba wyjścia do toalety,
   • kończą pracę z arkuszem egzaminacyjnym i opuszczają salę egzaminacyjną,
  12. mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu,
  13. mają obowiązek pracować samodzielnie nie mogą korzystać z jakichkolwiek pomocy, porozumiewać się z innymi zdającymi,
  14. mają obowiązek przybyć na egzamin punktualnie,
  15. podczas egzaminu postępują zgodnie z poleceniami Zespołu Nadzorującego,
  16. po opuszczeniu sali egzaminacyjnej kierują się do szatni po swoje rzeczy osobiste i niezwłocznie opuszczają budynek i teren szkoły.
 3. Informacje dodatkowe
  1. Jeśli ze względów zdrowotnych zdający nie może zakrywać ust i nosa, powinien ten fakt zgłosić dyrektorowi szkoły (za pośrednictwem wychowawcy) nie później niż na tydzień przed terminem przystępowania do egzaminu.
  2. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej.
  3. Uczeń, który leczy się na chorobę przewlekłą, może korzystać ze sprzętu medycznego lub leków koniecznych ze względu na swoje schorzenie  pod warunkiem, że taka konieczność została zgłoszona dyrektorowi szkoły (za pośrednictwem wychowawcy) na 3dni przed rozpoczęciem egzaminu.
  4. Zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie mają obowiązek poinformowania o tym dyrektora szkoły (za pośrednictwem wychowawcy) najpóźniej na 5dni przed egzaminem.

Członkowie Zespołu Nadzorującego muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego zdającego jako objawów „niepokojących”.

angielski online dla dzieci z Edoo.pl

Kalendarz

Brak wydarzeń

Jak zalogować się do e-dziennika

Certyfikaty


Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty są dostępne tutaj. ...

Kontakt

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Nowym Sączu

Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Obrońców Pokoju
Miejskie Przedszkole nr 9

 Grota-Roweckiego 15, 33-300 Nowy Sącz
 18-442-01-17
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 www.siodemka.edu.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.