Szkolny Klub Wolontariatu już działa!

Drodzy Uczniowie!
W roku szkolnym 2020/2021 Szkolny Klub Wolontariatu działa według poniższych zasad:

  1. Chętni uczniowie klas 0 - 3 realizują zadania o charakterze wolontarystycznym na terenie szkoły pod opieką wychowawców wg harmonogramu działań SKW „Zaraźliwi Pomocnicy” (zbiórki: np. plastikowych nakrętek, makulatury, karmy dla zwierząt, artykułów papierniczych).
  2. Chętni uczniowie klas 4-6 realizują zadania o charakterze wolontarystycznym okazjonalnie wg potrzeb (działania na poziomie klas 0 - 3 plus własnoręczne wykonywanie kartek okolicznościowych, akcje informacyjne (plakaty, ogłoszenia), obsługa szkolnych imprez okolicznościowych, wykonywanie działań wolontarystycznych na rzecz uczniów naszej szkoły).
  3. Chętni uczniowie klas 7-8 włączają się w wolontariat i realizują zadania pod opieką koordynatorów Szkolnego Klubu Wolontariatu (p. Kinga Zwolenik, p. Kamila Cichorczyk).  Od bieżącego roku szkolnego uczniowie klas 7 i 8 pełnią całodzienny dyżur na terenie szkoły. Do zadań dyżurujących należy odbieranie młodszych uczniów od ich rodziców i zaprowadzanie na świetlicę szkolną, koordynowanie wyjść młodszych uczniów na obiady, udzielanie informacji i pomocy rodzicom oraz uczniom, a także działania doraźne wynikające z potrzeb szkoły. 
  4. Uczniowie klas 7-8 chętni do podjęcia współpracy ze Szkolnym Klubem Wolontariatu "Zaraźliwi Pomocnicy" zgłaszają ten fakt poprzez dostarczenie do p. Kamili Cichorczyk uzupełnionego przez rodziców Porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych (do pobrania tutaj). Dokument ten ze względów organizacyjnych należy złożyć do 2 października br. 

Zapraszamy do współpracy! 
Koordynatorzy SKW