Dary dla Ukrainy

Dnia 13 października 2021 r. Samorząd Uczniowski naszej szkoły przekazał dary, które zebraliśmy w czasie akcji „Zbiórka przyborów szkolnych dla Przyjaciół z Ukrainy”. Spotkanie odbyło się w ZSP nr 6 w Nowym Sączu. Zebrane przybory szkolne i środki czystości zostały przekazane Fundacji „Bratnia Dusza”. Uczestniczyła w nim założycielka Fundacji pani Iwona Romaniak. Dziękujemy z całego serca wszystkim, którzy wspierali nas w naszych działaniach, przygotowali i przynieśli dary, poświęcili swój czas, aby te dary zapakować i dostarczyć. Dziękujemy!!!

Samorząd Uczniowski dołączył również do akcji „Światełko pamięci dla Łyczakowa”. Pani Joanna Czwakiel-Bogdan przygotowała znicz, który fundacja wraz z wolontariuszami z Polski zapaliła, aby uczcić pamięć naszych Rodaków spoczywających na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.