Pracownicy szkoły

Dyrekcja

Mariusz Horowski - Dyrektor
Anita Aleksander-Basiaga - Zastępca dyrektora
Renata Komurkiewicz - Zastępca dyrektora

Oddział przedszkolny

Ewa Pierzchała

Edukacja wczesnoszkolna

Małgorzata Czerny-Ostrowska
Anna Gnutek
Marzena Legutko
Aneta Liber-Dębicka
Marta Marcinowska
Katarzyna Matykiewicz-Mleczko
Agnieszka Mikulec
Ewa Mróz-Kmieć
Beata Lorek
Małgorzata Salamon
Anna Wojtylak

Religia

Edyta Bacia
Joanna Długosz
ks. Stanisław Juruś
Piotr Kaleta
Marta Ryżak

Język polski

Stanisława Chlipała
Małgorzata Janisz
Ewa Jurkiewicz-Waśko
Iwona Król
Jolanta Łabuda
Urszula Sarota
Agnieszka Wąsowicz
Dorota Żurek

Język angielski

Katarzyna Chronowska
Kamila Cichorczyk
Monika Czoch
Alicja Dyrek
Katarzyna Górka
Dorota Leszczyńska
Małgorzata Lis
Marzena Sommer

Język niemiecki

Kamila Cichorczyk
Monika Krzeszowska

Muzyka

Edyta Bacia
Jadwiga Fiut

Plastyka

Krzysztof Bojarczuk
Marek Pawłowski

Historia

Piotr Kaleta
Katarzyna Popiela
Elżbieta Wańczyk

Wiedza o społeczeństwie

Marta Liber

Przyroda

Anita Aleksander-Basiaga
Bożena Ryba

Geografia

Małgorzata Gargula
Janusz Kikla
Bożena Ryba

Biologia

Anita Aleksander-Basiaga
Mariusz Horowski
Joanna Sosnowska

Chemia

Lidia Jurek
Bożena Lupa

Fizyka

Renata Byrczek
Kinga Zwolenik

Matematyka

Renata Byrczek
Lidia Jurek
Bogdan Piasecki
Hanna Radecka
Agata Rzońca
Kinga Zwolenik

Informatyka

Krzysztof Bojarczuk
Janusz Kikla
Renata Komurkiewicz
Piotr Kucharski
Bożena Lupa
Paweł Tarko

Technika

Marek Pawłowski

Wychowanie fizyczne

Danuta Bochenek
Elżbieta Maliszewska
Maciej Młynarczyk
Jarosław Piszcz
Adam Strzelec
Krzysztof Usarek

Edukacja dla bezpieczeństwa

Piotr Kucharski

Wychowanie do życia w rodzinie

Katarzyna Popiela
Bożena Ryba

Doradztwo zawodowe

Anna Szewczyk

Pedagog

Anna Szewczyk

Biblioteka

Lucyna Mirek
Elżbieta Siemieniewska-Kubiak

Świetlica

Joanna Czwakiel-Bogdan
Grażyna Kotala
Beata Słowik
Alicja Wiśniewska

Administracja

Donata Filipowicz - Sekretarz szkoły
Dominika Legutko-Wysowska - Starszy referent
Danuta Kamińskia - Główny księgowy
Justyna Klimczak - Samodzielny referent ds. kadr
Iwona Cabała - Samodzielny referent ds. płac 

Obsługa

Katarzyna Janus
Elżbieta Janusz
Danuta Jędrusik
Halina Kożuch
Nikodem Nalepa
Helena Poręba
Małgorzata Szczygieł
Józef Wiktor